"SMOTRA"

Dječji Zbor O. Š. Maršal Tito
1:26
Dječji Zbor O. Š. Antun Gustav Matoš
1:21
Dječji Zbor O. Š. Miroslav Krleža
3:17
Dječji Zbor O. Š. Ratimir Herceg
5:06
Rkud Đuro Đaković
1:18
1:10
Dječji Zbor Omš Narodnog Sveučilišta Juraj Kokot
3:11
Dječji Zbor O. Š. Nikola Demonja
2:49
Kud Matija Gubec
3:40
Kud Vesela Šokadija
2:59
Dječji Zbor O. Š. Rade Končar
1:22
Dječji Zbor O. Š. 4. Maj
1:42
Ivanković Đuro
1:45
Djevojački Zbor Muzičkog Obrazovnog Centra Zagreb
5:06
Jagar Petar
1:40
Dječji Zbor O. Š. Nikola Luketić Kozarčanin
3:40
Dječji Zbor O. Š. Vladimir Nazor
2:35
Kud Tonča Fidrih
1:37
Dječji Zbor O. Š. Edo Švagel
1:03
Dječji Zbor Omš Fran Lhotka
2:35
Dječji Zbor O. Š. Vladimir Bakarić
2:13
Dječji Zbor O. Š. Veljko Vlahović
2:02
Dječji Zbor O. Š. Vjenceslav Novak
2:41
Dječji Zbor Omš Milka Trnina
1:12
Kud Matija Gubec
1:39
Rkud Đuro Đaković
3:17
Kud Vesela Šokadija
3:47
Kud Tamburica
3:16
Kud Ivan Meštrović
2:15
Vokalna Grupa Goranke Rkud Zdenko Petranović-Jastreb
1:53
Kud Tonča Fidrih
2:25
Djevojački Zbor Muzičke Škole Varaždin
3:34
Knežević Stevo
1:21
Kud Vesela Šokadija
3:03
Komorni Zbor O. Š. 25. Maj
2:08
2:10
Pjevački Zbor O. Š. Nikola Tesla
2:53
Kud Ivan Meštrović
5:50
Kud Tonča Fidrih
2:08